Valyuta məzənnələri

20.04.2017

Alış Satış
USD 1.65 1.715
EUR 1.7675 1.8445
GBP 2.1105 2.202
RUR 0.0291 0.0304
Alış Satış
USD 1.653 1.712
EUR 1.7705 1.8415
GBP 2.1135 2.199
RUR 0.0291 0.0303
CHF 1.6526 1.7243
CAD 1.2228 1.2758
TRY 0.449 0.4684
JPY 1.5122 1.5778
AED 0.4486 0.468
Zəng sifarişi
Həyat üçün
Biznes üçün
Kredit ödənişi

"Göy" əmanət

“Əmanətlər üzrə ən yüksək faiz gəlirləri"

Müddət 1 aydan 36 ayadək
Minimal məbləğ 100 AZN
Faiz dərəcəsi 17%

Əmanətin valyutası: AZN, USD, EUR, GBP
Əmanətin müddəti: 1 aydan 3 ilədək
Minimal məbləğ: 100 AZN/USD/EUR/GBP

Əsas üstünlükləri: əmanət üzrə ən yüksək faiz dərəcələri və hesablanmış faizlərin hər ay ödənilməsi imkanı 

İllik faiz dərəcələri:

Müddət Faiz dərəcələri
AZN USD EUR/GBP
Faizlərin hər ay alınması
3 ay 15.00% 3.00% -
6 ay 15.20% 3.20% -
9 ay 15.50% 4.00% -
12 ay 16.00% 5.00% 3.00%
18 ay 16.50% 6.00% 4.00%
24 ay 17.00% 6.50% 4.50%
36 ay 17.50% 7.00 % 5.00% 
Müddət Faiz dərəcələri
AZN USD EUR/GBP
Faizlərin rübün sonunda alınması
6 ay 15.20% 3.50% -
9 ay 15.70% 4.50% -
12 ay 16.50% 5.50% 4.00%
18 ay 17.00% 6.25% 4.50%
24 ay 17.20% 6.75% 5.00%
36 ay 17.70% 7.20 % 6.00% 
Əmanət üzrə gəlirinizi hesablayın

Faiz

%

Götürüləcək məbləğ

* MasterCard Maestro / VISA Electron plastik kart hədiyyə

* MasterCard Standard / VISA Classic plastik kart hədiyyə

* MasterCard Gold / VISA Gold plastik kart hədiyyə

* MasterCard Platinum / VISA Platinum plastik kart hədiyyə

Müddət Faiz dərəcələri
AZN USD EUR/GBP
Faizlərin müddətin sonunda
1 ay 15.00% 3.00% -
3 ay 15.00% 3.20% -
6 ay 15.50% 4.00% -
9 ay 16.00% 5.00% -
12 ay 17.00% 6.00% 4.00%
18 ay 17.20% 6.50% 4.50%
24 ay 17.50% 7.00% 5.00%
36 ay 18.00% 7.50 % 6.00%

Qeyd: 1 mln AZN, USD, EUR və daha yuxarı məbəğli əmanətlərin (depozitlərin) faiz dərəcələri APİK tərəfindən fərdi qaydada təyin olunur.

Əmanətlərin sığortalanması  

“Əmanətlərin sığortalanması haqqında” qanununun şərtlərinə müvafiq olaraq DəmirBank-da yerləşdirilmiş əmanətlər tam sığortalanır.

Pulsuz plastik kartlar və əmanət üzrə faizlərin karta köçürülməsi
Əmanət məbləğindən asılı olaraq Göy əmanət sahibinin istəyinə əsasən ona plastik kart təqdim oluna və hesablanmış faizlər müştərinin istəyinə əsasən kart hesabına köçürülə bilər:

  • 4 999-ə qədər – MasterCard Maestro / VISA Electron
  • 5 000 - 19 999 – MasterCard Standard / VISA Classic
  • 20 000 - 99 999 – MasterCard Gold / VISA Gold
  • 100 000-dən yuxarı – VİSA Platinium/MasterCard Platinium

Əmanət sahibi  üçün kart üzrə kredit xətti və ya nağd pul kreditinin açılması
Əmanətçinin istəyinə əsasən ona plastik kart ilə və ya nağd pul qismində əmanətin 80%-dək məbləğində 36 ay müddətinədək kredit xətti açıla bilər. Əmanət təminatlı kredit və kredit xətti verildiyi halda kreditin son ödəniş tarixi əmanət müqaviləsinin bitmə tarixini keçməməlidir. Növbəti ayın 9-u tarixinə qədər kredit borcu tam ödənilərsə, kredit xəttindən istifadəyə görə faizlər hesablanmır. Növbəti ayın 9-u tarixinə qədər kredit xətti üzrə kredit borcu tam ödənilməzsə və ya qismən ödənilərsə, kredit borcuna görə istifadə müddəti ərzində əmanətin faiz dərəcəsi +5% illik dərəcəsi ilə faiz hesablanır. Kredit borcuna görə isə əmanətin faiz dərəcəsi +4% illik dərəcəsilə faiz hesablanır.

Əmanətin vaxtından əvvəl çıxarılması
Müştərinin istəyi ilə Bank əmanətin müddəti bitməmiş maksimum 5 iş günü ərzində (adətən həmin gün) əmanətçiyə əmanət məbləğinin hamısını qaytarır. Bu halda Göy əmanəti üzrə hesablanmış faizlər aşağıdakı qayda ilə ödənilir:

  • 180 gün və daha tez müddətdə götürüldükdə, hesablanmış faizlərin 20%-i verilir
  • 180 gündən sonra götürüldükdə isə hesablanmış faizlərin 50%-i

Müqavilənin uzadılması
Əgər müqavilə müddəti bitdikdə əmanət çıxarılmayıbsa əmanət müqavilədə göstərilən müddətə avtomatik uzadılır və bu halda uzadılma günündə Bankda mövcud faiz dərəcələri tətbiq edilir.